Choď na obsah Choď na menu
 


Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 za 1.štvrťrok 2013

 

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: Obec Kalná Roztoka

 

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky v € bez DPH

Garnitúra(1 stôl a 2 lavice)

VECO-Mont s.r.o

1 020,-

Rekonštrukcia bytu

Marián Klepco

2 456,67

 

 

za 3. štvrťrok 2013

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: Obec Kalná Roztoka

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky v €

Oprava miestnej komunikácie

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

1 246,85

 

za 4. štvrťrok 2013

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: Obec Kalná Roztoka

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky v € bez DPH

Stavebné práce - údržba

Ing. Pavol Koroľ, - KG STAV, Gen. Svobodu 2489/43, 069 01 Snina

1 515,64