Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne informácie o obci

     V marci roku 2014 v obci žije 554 obyvateľov. V obci sa nachádza obecný úrad, základná škola s materskou školou, ktorú navštevujú detí od 1.-4. ročníka, www.zsmskalnaroztoka.edupage.org, štyri kostoly, tri predajne zmiešaného tovaru a tri pohostinstvá.

Zloženie obyvateľstva obce Kalná Roztoka:

- Počet obyvateľov                 554

  - z toho Rómov                          54

Veková štruktúra obyvateľov:

- Predproduktívny vek do 18 rokov          99

- Produktívny vek od 19 do 60 rokov     328

- Poprodukívny vek nad 60 rokov          127:

  - od 60 - 70 rokov                                     69

  - od 71-80 rokov                                      33

  - od 81-90 rokov                                      25

  - od 91-95 rokov                                        7

  - nad 95 rokov                                           2