Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne informácie o obci

     V októbri roku 2017 v obci žije 549 obyvateľov. V obci sa nachádza obecný úrad, základná škola s materskou školou, ktorú navštevujú detí od 1.-4. ročníka, www.zsmskalnaroztoka.edupage.org, štyri kostoly, tri predajne zmiešaného tovaru a dve pohostinstvá.

Zloženie obyvateľstva obce Kalná Roztoka:

- Počet obyvateľov                 549

  - z toho Rómov                          52

Veková štruktúra obyvateľov:

- Predproduktívny vek do 18 rokov          104

- Produktívny vek od 19 do 60 rokov     327

- Poprodukívny vek nad 60 rokov          118:

  - od 60 - 70 rokov                                     73

  - od 71-80 rokov                                       26

  - od 81-90 rokov                                       14

  - od 91-95 rokov                                         4

  - nad 95 rokov                                            1